length model año base cabins persons toilets price
14.75
Lagoon 50 2021 Gouvia 6+2 12+2 4 13200 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Gouvia 4+1 8+1 4+1 10700 € 
13.98
Bavaria C45 2021 Gouvia 5 10+2 2 5300 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 9500 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 3 6 2 4450 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Gouvia 4 8+2 2 4150 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2021 Gouvia 3 6 3 3690 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Gouvia 4+2 8+4 4 7300 € 
18.9
Lagoon 620 2020 Gouvia 5+1 10+2 5+1 31000 € 
16.69
Bavaria C57 Style 2020 Gouvia 3+1 6+1 3+1 10900 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Gouvia 5+1 10+1 3+1 7500 € 
15.84
Lagoon 52 2020 Gouvia 6 12 6 19600 € 
15.55
Dufour 520 2020 Gouvia 4 7 2 6200 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Gouvia 5+1 10+3 3+1 7180 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 13200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 10 6 14200 € 
14.28
Bali 4.8 2020 Gouvia 6 12 6 14800 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+3 3 6500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 4+1 8+3 4+1 6610 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Gouvia 5+1 10+2 3 6700 € 
14.04
Hanse 458 2020 Gouvia 4 8+2 2 5225 € 
14
Jeanneau Sun Loft 47 2020 Gouvia 6+1 12+1 4+1 6745 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 10600 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8+1 3 5500 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8 3 5500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 5130 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Gouvia 4 8+2 2 5130 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 4800 € 
13.24
Dufour 430 2020 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8050 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+1 8+1 4+1 9180 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Gouvia 4+2 8+2 4+1 7600 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7085 € 
12.58
Fountaine Pajot Astrea... 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 8000 € 
12.52
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 7100 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+1 8+1 4 8280 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 7200 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 4656 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6+2 2 4450 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 3800 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Gouvia 3 6 2 4210 € 
12.12
Bali 4.1 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7200 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 8100 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3690 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 3900 € 
11.93
Dufour 390 2020 Gouvia 3 6+2 3 4080 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7300 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 6800 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Gouvia 4+2 8+2 4 7150 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Gouvia 4+1 8+1 4+1 7900 € 
16.16
Jeanneau 54 2019 Gouvia 5+1 10+2 3+1 8660 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+1 3+1 7218 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+3 3+1 7100 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Gouvia 5 10 3 5800 € 
14.5
Nautitech 47 Power 2019 Gouvia 4+2 8+4 4+1 12389 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Gouvia 4+1 8+3 4+1 6610 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10+2 3 5600 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10 3 5600 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 5200 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 4900 € 
14.04
Hanse 458 2019 Gouvia 4 8 2 5500 € 
13.98
Bavaria C45 2019 Gouvia 4 8+1 3 5500 € 
13.98
Bavaria C45 Style 2019 Gouvia 3 6 2 5500 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 5400 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 5400 € 
12.94
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 8600 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 8200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 8900 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Gouvia 3 6+2 2 4275 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Gouvia 4 8+2 4 7889 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 4000 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6 2 3915 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 4000 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Gouvia 3 6+2 2 4450 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 7200 € 
11.74
Lagoon 40 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 7200 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 6660 € 
11.55
Lagoon 380 2019 Gouvia 4 8+2 2 6120 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Gouvia 3 6+2 1 3020 € 
20.1
Jeanneau 64 2018 Gouvia 4+1 8+2 4 17500 €  *
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 6815 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 6000 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 5700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Gouvia 5 10 3 6390 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2018 Gouvia 4 8 4 5390 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 5661 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 5661 € 
13.99
Bavaria 46 Style 2018 Gouvia 3 6 3 5500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 9700 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.96
Lagoon 450 S 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9600 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+1 8+1 4 9700 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 9860 € 
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 8700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 4200 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 3900 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 3800 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 4000 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Gouvia 3 6+2 2 4085 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 6700 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2018 Gouvia 3 6+2 1 3500 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2017 Gouvia 5 10+2 3 6000 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 5410 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 10165 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 4700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Gouvia 3 6+2 2 4100 € 
12.7
Dufour 412 2017 Gouvia 3 6+2 2 3500 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 4100 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 2 3700 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 7193 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 6400 € 
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 5600 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2017 Gouvia 3 6+2 2 3600 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 1 3000 € 
11.23
Dufour 382 2017 Gouvia 3 6 2 3200 € 
10.31
Sealine C330 2017 Gouvia 2 4 1 5600 € 
10.28
Dufour 350 2017 Gouvia 3 6 1 2300 € 
17.78
Jeanneau 57 2016 Gouvia 3+1 6+2 3+1 13600 €  *
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Gouvia 5+1 10+1 3+1 7500 € 
15.85
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 4 8 4+1 18200 €  *
15.84
Lagoon 52F 2016 Gouvia 5+2 10+2 5+1 18788 € 
15.84
Lagoon 52 F 2016 Gouvia 5+1 10+2 5+1 20720 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Gouvia 5 10 3 7140 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Gouvia 5+1 10+2 3+1 7400 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 4400 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+2 3 4500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+1 3 5831 € 
14.15
Dufour 460 2016 Gouvia 4 8+2 4 4500 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 9300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Gouvia 4+2 8+2 4+1 9200 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Gouvia 4 8+2 2 4400 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Gouvia 3 6 2 3620 € 
12.35
Dufour 412 2016 Gouvia 3 6+2 2 3500 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6 1 3660 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 5850 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 3150 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 3150 € 
10.28
Dufour 350 2016 Gouvia 3 6 1 2300 € 
17.15
Dufour 560 2015 Gouvia 5+1 10+1 2+1 6400 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2015 Gouvia 5+1 10+2 3+1 6600 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 5660 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 5500 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 5700 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 5005 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Gouvia 5 10+2 3 5800 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 14500 €  *
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Gouvia 4 8+2 2 4500 € 
13.85
Elan 45 Impression 2015 Gouvia 4 8+2 2 4500 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6 2 3350 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 2 3700 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6 2 3600 € 
11.74
Lagoon 39 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 5400 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 2 4900 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 1 3250 € 
11.23
Dufour 382 2015 Gouvia 3 6+1 2 3200 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4 1 2650 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4+2 1 2650 € 
20.1
Jeanneau 64 2014 Gouvia 4+1 8+2 4 17500 €  *
17.15
Hanse 575 2014 Gouvia 4+1 8+2 4+1 6600 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 4700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 4490 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 4490 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Gouvia 4+1 8+3 4 4800 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 4 8 2 4540 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 3 6+2 2 3590 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2014 Gouvia 3 6 2 3150 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+4 2 5100 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 5000 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4 8+2 2 4900 € 
10.45
Bavaria 33 Cruiser 2014 Gouvia 2 4 1 2250 € 
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 2100 € 
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 2100 € 
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2014 Gouvia 2 4+1 1 2355 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4+2 1 2650 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4 1 2170 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2013 Gouvia 3+1 6+1 2+1 4250 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 4300 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 4100 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 4210 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2013 Gouvia 4 8+2 2 4000 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6 2 3440 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6+2 2 3400 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2013 Gouvia 2 4+2 1 2650 € 
15.55
Beneteau Oceanis 50 2012 Gouvia 5+1 10+2 3+1 4600 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Gouvia 5 10 3 5100 € 
13.96
Lagoon 450 2012 Gouvia 4+2 8+2 4+1 9000 € 
13.71
Beneteau Oceanis 45 2012 Gouvia 4 8 2 4800 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+1 2 3500 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+2 2 3500 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 2 3000 € 
12.17
Dufour 405 2012 Gouvia 3 6+2 2 3150 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 1 2850 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2012 Gouvia 3 6+2 1 1850 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Gouvia 5+1 10+4 3+1 6160 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Gouvia 4 8 3 3500 € 
13.87
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2011 Gouvia 4 8+2 2 3400 € 
13.65
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 2880 € 
13.13
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 4100 € 
12.45
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 3350 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 3000 € 
11.96
Beneteau Oceanis 40 2011 Gouvia 3 6+2 2 3150 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2011 Gouvia 2 4 1 2665 € 
16.75
Fountaine Pajot Queens... 2010 Gouvia 4+1 8+1 4+1 26200 € 
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2010 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3800 € 
15.5
Bavaria 51 Cruiser 2010 Gouvia 5 10 3 5800 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8 3 3500 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8 3 3850 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 4 8+2 2 3700 € 
13.7
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 3 6+1 2 3500 € 
12.61
Lagoon 421 2010 Gouvia 4+2 8+4 4+1 8000 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Gouvia 3 6 1 2500 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2009 Gouvia 5 10 3 4200 € 
11.97
Beneteau Cyclades 39.3 2009 Gouvia 3 6+2 2 2300 € 
17.8
Beneteau 57 2008 Gouvia 3+1 6+2 3+1 11000 € 
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2008 Gouvia 5+1 10+1 3+1 4260 € 
12.54
Lagoon 420 2008 Gouvia 4+2 8+2 4+1 6500 € 
11.97
Beneteau Cyclades 39.3 2008 Gouvia 3 6 2 6250 € 
11.72
Bavaria 38 Cruiser 2008 Gouvia 3 6 1 2500 € 
9.76
Bavaria 31 Cruiser 2008 Gouvia 2 4+1 1 1950 € 
10.75
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 Gouvia 3 6+2 1 1750 € 
13
Lady Hawke 37 2001 Gouvia 3+1 6+2 2 6250 €