length model año base cabins persons toilets price
12.1
Bali 4.1 2018 Napoli Acton 4+1 8+3 4 5000 €  
18.9
Lagoon 620 2015 Napoli Acton 4+2 8+2 4 15600 €  *
17.25
Nyx 565 2010 Napoli Acton 4+2 8+2 4+2 10000 €  
13.61
Lagoon 440 2009 Napoli Acton 4+1 8+3 4+1 4500 €  
15.54
Lagoon 500 2007 Napoli Acton 5+2 10+2 5+1 4000 € 
13.61
Lagoon 440 2007 Napoli Acton 4+2 8+2 4 5750 € 
17.8
Privilege 585 2005 Napoli Acton 5 10 5 7900 €