length model año base cabins persons toilets price
12.1
Bali 4.1 2018 Napoli Acton 4+1 8+3 4 9000 €  
18.9
Lagoon 620 2015 Napoli Acton 4+2 8+2 4 22100 €  *
13.61
Lagoon 440 2009 Napoli Acton 4+1 8+3 4+1 7500 €  
15.54
Lagoon 500 2007 Napoli Acton 5+2 10+2 5+1 8500 € 
13.61
Lagoon 440 2007 Napoli Acton 4+2 8+2 4 8000 € 
17.8
Privilege 585 2005 Napoli Acton 5 10 5 12900 €