length model año base cabins persons toilets price
14.6
Dufour Cat 48 2020 Paros 5+1 10+1 5 6500 €  
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 5950 €  
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+2 4 5000 €  
15.84
Lagoon 52 F 2019 Paros 6+2 12+2 6 9320 €  
13.96
Lagoon 450 F 2019 Paros 4+2 8+4 4 0 €  *
12.98
Lagoon 42 2019 Paros 4+1 8+1 4+1 4600 €  *
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+2 4 5000 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 3795 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4 5000 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+2 4+1 5360 €  
11.55
Lagoon 380 2019 Paros 4+2 8+2 2 3075 €  *
14.75
Lagoon 50 2018 Paros 6+2 12+2 4+1 7500 €  
15.84
Lagoon 52 2017 Paros 6+2 12+4 6 8855 €  
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Paros 4 8 4 4000 €  
13.96
Lagoon 450 2015 Paros 4+2 8+4 4 5600 €  
12.61
Lagoon 421 2015 Paros 4+2 8+4 4+1 5150 €  
12.2
Lagoon 400 S2 2015 Paros 4+2 8+2 4 4764 €